BIEG NA 8 KILOMETRÓW

LINIA STARTU I METY ZAWODÓW NA 8 KM USYTUOWANA BĘDZIE W OKOLICY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W NIEPOŁOMICACH. BIEG NA 8 KM ROZPOCZNIE SIĘ O 30 CZERWCA 2024 ROKU GODZINIE 12.00 – NA LINII STARTU STANĄ RAZEM ZAWODNICY BIEGU NA 8 I 15 KILOMETRÓW.

W biegu na 8 km mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz podpiszą:
–     oświadczenie o znajomości i akceptacji Regulaminu Biegu,
–     oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w Biegu,
–     oświadczenie o zgodzie na wykorzystaniu swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Fundację Vena-Sport oraz Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.
Ponadto w biegu będą mogły wziąć również osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat. Należy jednak pamiętać, że osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach wyłącznie po przekazaniu do Biura Zawodów pisemnej zgody rodzina/opiekuna prawnego.
Limit uczestników Biegów na 8 km i 15 km wynosi łącznie 999 osób.
Zapisy dla Uczestników Biegu na 8 km odbywają się:
1. DROGĄ INTERNETOWĄ elektroniczną (przejdź do zapisu>>>).Ostateczny termin zapisów tą drogą ustala się na 23.06.2024 roku.
Po zakończeniu rejestracji należy wnieść opłatę startową w wysokości:

–    70 PLN/osobę: jeżeli rejestracja i płatność nastąpi do 05.05 2024r.
–    85 PLN/osobę: jeżeli rejestracja i płatność nastąpi do 23.06.2024r.
Płatności można dokonać  za pomocą automatycznego systemu płatniczego udostępnionego na stronie rejestracji, bądź bezpośrednio na konto organizatora wydarzenia:
Fundacja Vena Sport: PKO BP 85 1020 2892 0000 5802 0767 1524.
Tytułem: XV BIEG W POGONI ZA ŻUBREM, Bieg na 8 km, imię i nazwisko, miasto zamieszkania i data urodzenia zawodnika.
2. W BIURZE ZAWODÓW XVI BIEGU W POGONI ZA ŻUBREM.
W taki sposób można zgłosić udział w Biegu pod warunkiem nie wyczerpania limitu podczas zapisów internetowych, wyłącznie 30 czerwca w godz. 8.00-09.45. Opłata startowa w takim przypadku wynosi 120 PLN/osobę i można ją będzie uiścić poprzez płatność gotówką lub kartą.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zabezpieczoną i oznakowaną trasę biegu, numer startowy, elektroniczny pomiar czasu (chip zwrotny), medal pamiątkowy po ukończeniu biegu zgodnie z Regulaminem, opiekę medyczną podczas trwania zawodów, wodę na trasie biegu i na mecie, możliwość skorzystania z depozytu odzieży, pakiet żywnościowy na mecie.
Trasa Biegu na 8 km prowadzi ulicami Niepołomic, leśnymi ścieżkami szutrowo-asfaltowymi w Puszczy Niepołomickiej oraz drogą asfaltową wzdłuż Puszczy.